Nyföretagare priser – New entrepreneur Prices

(In english scroll down)

Startpaket hemsida:
• Registrering av domännamn och webbhotell.
• Uppstart av WordPress, design wordpress-tema, 5 sidor med text och bild.
• Sökoptimering (SEO) av texten och sidorna.
• Instruktion och manual för uppdatering av hemsidan.
• Registrering av Google konto samt analysverktyget Google Analytics.

Pris: 4900:- (exkl. moms)

————————————————————————————————

Tillägg sociala medier:
• Digital strategi för ert företag/varumärke.
• Registrering och uppstart av de kanaler som passar er bäst.
• Instruktion av hur ni fortsätter själva dessa kanaler.

Pris: 3900:- (exkl. moms)

 

Vill ni ha mer hjälp, t.ex. uppdatering av hemsidan eller fortsatt arbete med sociala medier debiteras konsultarvode 900:-/tim. (exkl. moms)
————————————————————————————————-

Webbshop:
• Standarddesign.
• 10 produkter inlagda med text och bild.
• Koppling till Paypal (betallösning).

Pris: 9900:- (exkl. moms)
Tillkommer ev kostnad för webbhotell.

 

Läs gärna utförligare information om hemsida på Nyföretagare >>

 

————————————————————————————————-

Startpackage website:
• Domain name registration and web hosting.
• Start-up of WordPress, design wordpress theme, 5 pages with text and image.
• Search engine optimization (SEO) of the text and pages.
• Instruction and manual for updating the website.
• Registration of a Google account and Google Analytics.

Price: 4900SEK (excl.VAT)

————————————————————————————————-

Additional Social media:
• Digital strategy for your company / brand.
• Registration and start-up of the channels that best suits you.
• Instruction of how you continue using these channels.

Price: 3900SEK (excl.VAT)

 

If you want more help, such as updating the website or continued work with social media consultancy fee charged 900SEK/hour (excl.VAT).

————————————————————————————————-

Webshop / E-commerce:
• Standard design.
• 10 products with text and image.
• Connection to Paypal (payment solution).

Price: 9900SEK (excl.VAT)
Additional cost for any web hosting.

 

Feel free to read more detailed information about website at New Entrepreneur >>