Nyföretagare – New entrepreneur

Vi hjälper er att komma igång på webben. Vad behöver man för att lägga ut en hemsida?

Till en början behövs:

•Domännamn – ni behöver en adress (ett namn) till hemsidan/webbplatsen/bloggen t.ex. ”batscan.se”, där ”batscan” är namnet ni valt och ”.se” står för Sverige. Internationellt är ändelsen ”.com” vanligare.  T.ex. batscan.com Domännamnet med ”.se” registeras hos NIC-SE via ombud och ”.com” namn registreras i USA. Vi hjälper till att registrera domännamnet åt er.

•Webbhotell – vi hjälper att ordna ett passande webbhotell åt er, beroende på vad ni behöver.

•Webbsidor – vi använder oss av WordPress eftersom det är enkelt att komma igång med och att använda, men har ändå många funktioner och tillägg. Vi startar upp den åt er och hjälper er att välja ett befintligt wordpress-tema, en designmall. Vi lägger upp fem grundsidor och visar samt instruerar hur verktyget används. Vill ni att vi ska lägga in fler sidor eller uppdatera allt eftersom så debiterar vi ett timpris därefter.

•Komma ut på Internet – vi hjälper er också att registrera er hemsida hos de de största sökmotorerna. Vi lägger också till hemsidan på t.ex. blogglistor eller företagssidor då det passar.

•Nå ut mer på Internet – behöver ni nå ut till fler så kan vi hjälpa er med t.ex. sociala medier, bloggar eller annonser på webben. Det är också bra att bygga en relation med era kunder på Internet. Vi hjälper er med strategin och att komma igång med sociala medier som t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn med flera.

För paket och priser >>

————————————————————————————————–

We help you to get started on the web. What do you need for a website?

Initially you need:

•Domain name – you need an address (a name) to the site / website / blog eg ”batscan.se” where ”batscan” is the name you selected, and ”.se”stands for Sweden. Internationally, the suffix ”com” is more common. Domain name with ”se” is registrated at NIC-SE through agents and ”com” names are registered in the United States. We help to register the domain name for you.

•Web Hosting – we help arrange a suitable web hosting for you, depending on what you need. We usually work with – Space2u Webhosting, for exact prices see Space2u. It costs about 295SEK as starting price and then about 110SEK/month.

•The website – we use WordPress because it is easy to get started with and has many features and additions. We start it up for you and help you to choose an existing WordPress theme, a design template. We make five basic pages and show you how the tool is used. Would you like us to add more pages, or update them for you will we charge an hourly rate.

•Visibility on the Internet – we also help you to register your site at the major search engines. We also add your website, for example at blog lists or suitable business pages.

•Reach out more on the Internet – do you need to reach out more, we can help you with social media, blogs or ads on the web. It is good for you to build a relationship with your customers on the Internet. We help you with strategy and to get started with social media such as Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn and others. We can also help you get started with ads for example such Google and Facebook or affiliates.

For packages and prices >>